Zawory ADD

 ADD

Charakterystyki techniczne:

  • Zawory, dostarczane za dodatkową potrzebą;
  • Zawory kuliste ze stalu nierdzewnego i bor. szkła dla pomp różnej wydajności;
  • Zawory podsprężne poboru/zrzutu dla pomp wydajnością do 20 l/god;
  • Zawory Karlez.

Modele serii:
A21
Zawory kuliste, uszczelka „O-ring” z vitonu dla pomp dawkujących wydajnością do 20 l/god.

A22
Zawory kuliste dla pomp dawkujących wydajnością do 30 l/god.

A23
Zawory kuliste dla pomp dawkujących DLX i DLXB 1 l/god

A31
Podsprężynne zawory poboru dla pomp dawkujących wydajnością do 20 l/god.

A32
Podsprężynne zawory zrzutu dla pomp dawkujących wydajnością do 20 l/god.

A41
Zawory Karlez dla pomp dawkujących wydajnością 2÷20 l/god.

 

 
ETATRON D.S. 2004-2024
All rights reserved.