Zawory STD

 STD

Charakterystyki techniczne:

  • Zawory, dostarczane w standartowej komplektacji pomp dawkujących;
  • Fiksujące zawory dla pomp dawkujących wydajnością do 30 l/god;
  • Zawory kuliste dla pomp wydajnością 50÷80 l/god.

Modele serii:
A11
A11 Fiksujące zawory dla pomp dawkujących wydajnością do 20 l/god.

A12
A12 Fiksujące zawory dla pomp dawkujących wydajnością do 30 l/god.

A22
A22 Zawory kuliste dla pomp dawkujących wydajnością 30÷80 l/god.

 

 
ETATRON D.S. 2004-2024
All rights reserved.