Схеми

Технологічна схема дозування гіпохлориту натрію (NaCLO) і контролю дози залишкового хлору

Технологическая схема дозирования гипохлорита натрия (NaCLO) и контроля дозы остаточного хлора

 Система автоматизованого контролю дози хлору

Управління продуктивністю насосів-дозаторів здійснюється пропорційно дозі хлору на виході із резервуарів чистої води за допомогою контролера хлору ETATRON.
Доза хлору визначається за допомогою датчика хлору ETATRON. В залежності від дози хлору, яку встановлюють на контролері, активізується пропорційний вихід 4-20 мА, який включає насос-дозатор.

 Наприклад: Точка  установки дози хлору – 1,5 мг/л. Виміряна  датчиком доза хлору – 0,3 мг/л.
У цьому випадку максимальна величина аналогового сигналу - 20 мА, а насос-дозатор працює з максимальною продуктивністю. При наближенні  значення дози хлору до установленої на контролері, величина сигналу пропорційно зменшується і при досягненні встановленого значення дорівнює 4 мА. При цьому реле контролера виключається, а насос-дозатор зупиняється в режимі очікування.

Система автоматизированного контроля дозы хлора
   

Технологічна схема дозування гіпохлориту натрію (NaCLO) пропорційно витраті води

Технологическая схема дозирования гипохлорита натрия (NaCLO) пропорционально расхода воды

 

Дозування гіпохлориту натрію (NaCLO) пропорційно витраті води

Дозування гіпохлориту натрію (NaCLO) відбувається від імпульсного або аналового сигналу ультразвукового витратоміру пропорційно витраті води.

Система автоматизированного контроля дозы хлора
   

Технологічна схема автоматизації дозування гіпохлориту натрію (NaCLO) пропорційно витраті води і дозі залишкового хлору

Технологическая схема автоматизации дозирования гипохлорита натрия (NaCLO) пропорционально расхода воды и дозы остаточного хлора
Комп'ютеризація системи дозування

Дозування NaCLO відбувається в дві точки:
  • первинне хлорування на вході в очисні споруди із вводом NaCLO в гідравлічний змішувач;
  • вторинне хлорування із вводом NaCLO перед резервуарами чистої води.

При первинному хлоруванні, дозування NaCLO відбувається пропорційно витраті води, що надходить. Сигнал 4-20 мА на дозатор поступає від двох ультразвукових витратомірів.
При вторинному хлоруванні, передбачено дозування NaCLO від контролера хлору, пропорційно дозі залишкового хлору на виході із РЧВ, для чого в місці відбору проби встановлюється датчик хлору.

Для зберігання NaCLO і приготування робочого розчину використовується приміщення хлораторної. Приміщення для зберігання і дозування гіпохлориту натрію (NaCLO) необхідно обладнати системою вентиляції з 6-и кратним повітрообміном згідно СНиП 2.04.02-84 «Водопостачання» і «Правил безпеки при виробництві, зберіганні, транспортуванні і  застосуванні хлору (ПБХ-93).
Ємності для зберігання і приготування NaCLO, арматура і трубопроводи обв'язки повинні бути виготовлені із матеріалів стійких до гіпохлориту натрію (поліетилен).
Для перекачування гіпохлориту натрію із автотранспорту в ємності для зберігання встановлюється хімічний насос.

Система автоматизированного контроля дозы хлора
   

Технологічна схема хімічної деаерації води і контролю рН

Технологическая схема химической деаэрации воды и контроля рН

При хімічній деаерації води у воду підживлення дозуються реагенти для прямого хімічного зв'язування кисню. Зазвичай це сульфіт натрію Na2SO3, кількість якого становить 8 мг на 1 мг розчиненого кисню на 1дм3 води або 8г сульфіт натрію на 1 м3 води, якщо вміст розчиненого кисню 1 мг/дм3. За більш високого вмісту розчиненого кисню дозування сульфіт натрію пропорційно збільшується. Зв'язування кисню відбувається за реакцією:

2Na2SO3+О2=2Na2SO4

Реакція інтенсивно проходить при підігріві води до температури 70оС і значеннях рН=8,3 … 8,5. При цьому сульфіт натрію з'єднується з атомом кисню і перетворюється в сульфат натрію, легко розчинну і безпечну в корозійному значенні речовину. Для більш тісного з'вязування кисню сульфіт натрію дозується з надлишком 10 … 15%.

Корекція показника рН забезпечується підлужуванням води. При підлужуванні води нейтралізується активна вуглекислота, а це виключає вуглекислотну корозію обладнання та елементів системи теплофікації. Зазвичай для цього застосовують їдкий натр NaОН, який зв'язує вільну агресивну вуглекислоту за рівнянням:

2NaОН+СО2=Na2СО3+Н2О

При стабільній якості води підживлення, хімічну деаерацію води можна реалізувати дозуючи реагенти пропорційно витраті води підживлення, яка вимірюється водоміром з імпульсним виходом. Схема може бути реалізована на насосах–дозаторах серій DLX–VFT/M.

Для підлужування води використовують насос-дозатор, який управляється контролером рН залежно від заданого значення рН. Рекомендовані насоси-дозатори DLX–СС/M.

Технологическая схема химической деаэрации воды и контроля рН
   
 
© ETATRON D.S. 2004-2024
All rights reserved.